VIZUALIZACE

Tvorba fotorealistických 3D vizualizaci pro zhmotnění vašich představ

Vizualizace domů zpracováváme na základě architektonické studie. Jsou fotorealistickým zobrazením domu ve vysoké kvalitě. Díky modernímu softwaru tvoříme modely navrhovaných staveb i včetně okolí – je tak patrné osazení domu do zástavby a terénu, v obrázcích také získáte představu o zpevněných plochách kolem domu apod. Jsme schopni připravit různé pohledy s různým nastavením světla a stínů, lze provést také podzimní nebo zimní pohledy, pohledy z ptačí perspektivy atd.

Pro náročnější klienty můžeme zpracovat také animace – tedy krátká videa s průletem kolem domu.

Vizualizace exteriéru i interiéru domu slouží k tomu, abyste získají představu a jistotu v tom, že navržená stavba splňuje vaše očekávání. Také ideálně vyobrazí to, co vzešlo z architektonické studie.

Také nám mnohdy pomohou vizualizace při práci na dalších stupních dokumentace, např. dokumentace pro stavební povolení, protože díky modelu lépe zachytíme řešení složitějších konstrukcí.