VIZUALIZACE

Tvorba fotorealistických 3D vizualizaci pro zhmotnění vašich představ

Vizualizace domů si necháváme zpracovávat na základě architektonické studie. Jsou fotorealistickým zobrazením domu ve vysoké kvalitě. Díky modernímu softwaru tvoříme modely navrhovaných staveb i včetně okolí – je tak patrné osazení domu do zástavby a terénu, v obrázcích také získáte představu o zpevněných plochách kolem domu apod. Jsme schopni připravit různé pohledy s různým nastavením světla a stínů, lze provést také podzimní nebo zimní pohledy, pohledy z ptačí perspektivy atd.

Pro náročnější klienty můžeme zpracovat také animace – tedy krátká videa s průletem kolem domu.

Vizualizace exteriéru i interiéru domu slouží k tomu, abyste získají představu a jistotu v tom, že navržená stavba splňuje vaše očekávání. Také ideálně vyobrazí to, co vzešlo z architektonické studie.

Také nám mnohdy pomohou vizualizace při práci na dalších stupních dokumentace, např. dokumentace pro stavební povolení, protože díky modelu lépe zachytíme řešení složitějších konstrukcí.