ARCHITEKTI

Architekti a naše služby

Architekti a naše služby

Součástí naší projekční kanceláře jsou architekti, kteří vám pomohou ve zhmotnění vašich představ. Připraví vám architektonickou studii, která bude reagovat na vaše požadavky, finanční možnosti či lokalitu, kde má dům stát. Z architektonické studie se pak vychází také při tvorbě navazující dokumentace pro stavební povolení, kterou rovněž zajišťujeme. Důležité je, aby architekt již v rámci práce na studii podchytil ty věci, které by pak mohly být problémem při následných stupních dokumentace – aby nedocházelo k výrazným odchylkám od studie např. v konstrukčních řešeních.

Role architekta v návrhu interiéru

Dále vám architekti poradí s návrhem interiéru, na který je navázán např. autorský dozor, což je také práce architekta – v rámci této služby vám pomůžeme s kontrolou dodržení návrhu na stavbě. Při navrhování interiéru architekt řeší dispozici prostoru a místností, jejich vzájemnou provázanost, ale také i větší detaily – např. přesné umístění, rozměry a ergonomii nábytku a zařizovacích předmětů či sanity. Také se věnuje návrhu a specifikaci materiálů a typů povrchů či předmětů. Důležitou součástí je návrh kuchyňské linky, zejména v případě, že se jedná o atypické řešení. Dle těchto návrhů je pak zpracována dokumentace pro výrobu, kterou se zabývají např. truhláři.