Popis projektu

Projekt z architektonické studie, jejímž cílem bylo navrhnout vhodnou přeměnu části areálu současné nemocnice v Uherském Hradišti na městskou čtvrť s novým náměstím.

Využito je bývalého vodojemu, kolem kterého je umístěno náměstí. Na centrum území navazují obytné čtvrti.
Řešeno bylo také dopravní napojení na cyklostezky a silniční komunikace.

Spolupráce Ing. arch. Alena Vráželová

Kategorie

Urbanismus

Co vše jsme řešili

Soutěžní studie